Kantar Emor telemõõdikuuringu andmetel pühendasid 24. veebruaril 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud ETV vaatamisele 40,5 protsenti kogu telerivaatamise ajast. Päeva jooksul vaatas ETVd vähemalt 15 minutit kokku 592 000 inimest. Tipphetkel tõusis Vabariigi presidendi vastuvõtu jälgijate arv 320 000ni.

EV100 24. veebruari ülekannete vaadatavus ETVs

Pidulik riigilipu heiskamine 104 000

Pärgade asetamine Vabadussõja võidusamba jalamile 122 000

Kaitsejõudude paraad Vabaduse väljakul 250 000

EV100 Paides. Pidu Eestimaa südames 84 000

Oikumeeniline jumalateenistus Paide Püha Risti kirikus 74 000

EV100 Narvas. Eesti tänab 80 000

Vabariigi Presidendi ja hr Georgi-Rene Maksimovski vastuvõtt kell 17.30 210 000

Vabariigi presidendi kõne 292 000

Rännak läbi Eestimaa. Pidulik kontsert 271 000

Vabariigi Presidendi ja hr Georgi-Rene Maksimovski vastuvõtt kell 20.05 300 000

Vabariigi Presidendi ja hr Georgi-Rene Maksimovski vastuvõtt kell 21.10 280 000

Allikas: Kantar Emor, teleauditooriumi mõõdikuuring (4-aastased ja vanemad Eesti elanikud.