Positiivsemat trendi võib märgata kõrgema sissetuleku ja üle 50-aastaste eestimaalaste hulgas. Neist pole 31 protsenti mõelnud juriidiliste lahenduste peale. Kuid Lätis ja Leedus on see protsent ikkagi madalam, vastavalt 16 ja 21.

Üldised uuringutulemused näitavad, et ainult 10 protsenti Balti riikides elavatest inimestest on enda jaoks päranduse küsimuse lahendanud.

„Kõigis kolmes Balti riigis on päranduse valdkonnas olulisim küsimus maksud, kuna need võivad mõjutada päranduse koguväärtust ja tuntakse muret ka pärandisaajate vaidluste pärast. Kindlasti aitab varajane planeerimine võimalikke riske maandada ja annab ühtlasi meelerahu nii endale kui ka lähedastele,“ kommenteeris SEB jaepanganduse ja tehnoloogia valdkonna juht, Eerika Vaikmäe-Koit.

Päranduse ja pärandamise kohta saab põhjalikumalt lugeda Maalehest:

Tekstis kasutatud andmed tuginevad SEB analüüsile ja Mindscan’i uuringule kõigis kolmes Balti riigis 2015. aastal, kokku osales 1788 inimest.